2018 Tarmac Elite - $2,400.00

2018 Tarmac Elite - $2,400.00

2017 Allez E5 Elite Sagan World Champion Edition, SALE $1,025 (Originally $1,150.00)

2017 Crux E5, $1,400.00

2017 Crux E5, $1,400.00

2017 Roubaix Elite, $2,600.00

2017 Roubaix Elite, $2,600.00

2017 Roubaix SL4 - SALE $1,400 (Originally $1,700)

2017 Sequoia, $1,350.00

2017 Roubaix Comp, $3,400.00 (available to Demo!)

2017 Roubaix Comp, $3,400.00 (available to Demo!)

2017 Sequoia Expert, $2,000.00